WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

ledeburyt lédéburite (nf)
lewoskrętny lévogyre
licznik [fizyka] compteur (nm) [physique]
licznik [technologie informacyjne] compteur (nm) [technologie de l'information]
licznik ułamka numérateur (nm) de fraction
linia (na rysunku) trait (nm)
luz (w połączeniu elementów) jeu (nm)

Jednostki