WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

obróbka traitement (nm)
obróbka skrawaniem usinage (nm)
odchylenie standardowe écart-type (nm)
odchyłka (wymiaru) écart (nm)
odcięta abscisse (nf), coordonnée (nf)
odcinek segment (nm)
odczynnik grupowy réactifs (nm.pl) chimiques
odejmować soustraire
odejmowanie soustraction (nf)
odlew moulage (nm)
odlewanie (rodzaj obróbki) moulage (nm)
odpuszczanie revenu (nm)
odpływ marée (nf) descendante
odświeżanie rafraîchissement (nm)
ognisko foyer (nm)
ogniwo paliwowe pile (nf) à combustible
ograniczony borné
ograniczony z dołu minoré
ograniczony z góry majoré
okrąg circonférence (nf), cercle (nm)
okres (np. funkcji) période (nf) (d'une fonction
okresowy périodique
opór, siła oporu, rezystancja résistance (nf)
opóźnienie décélération (nf)
opracowanie wyników pomiaru traitement (nm) des résultats expérimentaux de mesure
oś (np. symetrii) axe (nm)
osad précipité (nm)
osadzać déposer
otwór trou (nm)
otwór, wytaczanie otworu, średnica (np. cylindra) alésage (nm)

Jednostki