WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

paliwo carburant (nm)
pamięć mémoire (nf)
parcie, siła poussée (nf)
parowanie évaporation (nf)
pasowanie ajustement (nm)
pęd quantité (nf) de mouvement
perlit perlite (nf)
piasta moyeu (nm)
pierwiastek racine (nf), radical (nm)
pierwiastek élément (nm)
pipeta pipette (nf)
plastyczny, rozciągliwy ductile
plik fichier (nm)
pobór mocy consommation (nf) électrique
początek układu współrzędnych origine (nf) des coordonnées
podstawa base (nf)
pojemność (objętość) stockage (nm)
pojemność (wartość elektryczna) capacité (nf)
polaryzacja polarisation (f)
poślizg glissement (nm)
powierzchnia surface (nf)
powłoka revêtement (nm)
powłoki elektronowe couches (nf.pl) électroniques
poziom ufności niveau (nm) de confiance
połączenie association (nf)
połączenie (elementów) assemblage (nm)
połączenie nitowane rivetage (nm)
połączenie równoległe association (nf) en parrallèle
połączenie śrubowe filetage (nm)
połączenie szeregowe association (nf) en série
półprzewodnik semiconducteur (nm), semi-conducteur (nm)
prawdopodobieństwo probabilité (nf)
prawoskrętny dextragyre
próba, badanie essai (nm)
próba, próbka [metrologia techniczna] échantillon (nm) [métrologie technique]
próbka [chemia] échantillon (nm) [chimie]
próbka, wzorzec [fizyka] étalon (m) [physique]
próbkowanie échantillonnage (nm)
próbkowanie [technologie informacyjne] échantillonnage (nm) [technologie de l'information]
probówka éprouvette (nf)
profil, kształtownik profilé (nm)
program, oprogramowanie logiciel (nm)
prostokąt rectangle (nm)
prostopadłościan parallélépipède (nm)
przeciwprostokątna hypoténuse (nf)
przedział zmiany wielkości intervalle (nm) de variation
przekrój coupe (nf)
przemiana fazowa transformation (nf) de phase
przenikalność, przepuszczalność perméabilité (nf)
przepustowość bande (nf) passante
przepływ, ruch cieczy écoulement (nm)
przerzutnik bascule (nf)
przesył informacji transmission (nf)
przetwornik transducteur (nm)
przetwornik convertisseur (nm)
przetwornik analogowo-cyfrowy convertisseur (nm) A/D
przetwornik częstości obrotów transducteur (nm) de fréquence de rotation
przetwornik tensometryczny jauge (nf) extensométrique
przewodność, konduktancja conductance (nf)
przypadkowy aléatoire
przypływ marée (nf) montante
przyrząd, urządzenie, układ [fizyka] dispositif (nm) [physique]
przyrządy elektroniczne composantes (nf.pl) électroniques
przyspieszenie accélération (nf)
przyspieszenie dośrodkowe accélération (nf) centripète
przyspieszenie odśrodkowe accélération (nf) centrifuge
przyspieszenie styczne accélération (nf) tangentielle
przystający congruent
płyta główna carte (nf) mère
pływ marée (nf)

Jednostki