WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

siła zachowawcza force (nf) conservative
skala, podziałka [fizyka] échelle (nf) [physique]
skala, podziałka [rysunek techniczny] échelle (nf) [dessin industriel]
skok (np. tłoka) course (nf)
skraplanie liquéfaction (nf)
spalanie combustion (nf)
spawanie soudage (nm)
spoina, szew spawalniczy soudure (nf)
sprzeczność contradiction (nf)
środek masy centre (nm) de masse
śruba vis (nf)
stal acier (nm)
stal stopowa acier (nm) allié
start démarrer
statystyczne opracowanie wyniku pomiarów traitement (nm) statistique des résultats de mesure
statyw statif (nm)
stężony concentré
stop żelaza alliage (nm) ferreux
stoper chronographe (nm)
struktura krystaliczna structure (nf) cristalline
strumień flux (nm)
strzałka kursora curseur-flèche (nm)
suwmiarka pied (nm) à coulisse
system spójny système (nm) cohérent
systematyczny systématique
szacowanie wyników pomiaru estimation (nf) de résultats de mesure
szkic esquisse (nf)
szybkość reakcji vitesse (nf) de réaction
szybkość transferu taux (nm) de transfert

Jednostki