WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

tarcza, płyta, koło disque (nm)
tekstura texture (nf)
temperatura température (nf)
temperatura krzepnięcia température (nf) de solidification
temperatura parowania température (nf) d'évaporisation
temperatura topnienia température (nf) de fusion
temperatura wrzenia température (nf) d'ébullition
temperatura wrzenia point (nm) d'ébullition
temperatura zredukowana température (nf) réduite
tlen oxygène (nm)
toczenie (rodzaj obróbki) tournage (nm)
tolerancja (wymiaru) tolérance (nf)
transmisja przewodowa transmission (nf) filaire
tryb drukowania mode (nm) d'impression
tryb wyświetlania mode (nm) d'affichage
tłumienie amortissement (nm)

Jednostki