WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

w próżni sous vide
wakansja lacune (nf)
warstwa couche (nf)
wartość valeur (nf)
wartość wielkości wejściowej valeur (nf) de la grandeur d'entrée
wartość wielkości wyjściowej valeur (nf) de la grandeur de sortie
wał, wałek arbre (nm)
wcisk (w połączeniu elementów) serrage (nm)
węgiel carbone (nm)
węglik carbure (nm)
widok vue (nf)
wielkość analogowa grandeur (nf) analogique
wielkość cyfrowa grandeur (nf) digitale (numérique)
wielkość wejściowa grandeur (nf) d'entrée
wielkość wyjściowa grandeur (nf) de sortie
wielkości krotne grandeurs (nf.pl) multiples
wielkości mierzone grandeurs (nf.pl) mesurées
wielkości pochodne grandeurs (nf.pl) dérivées
wielkości podstawowe grandeurs (nf.pl) principales
wielkości podwielokrotne grandeurs (nf.pl) sous multiples
wiercenie (rodzaj obróbki) perçage (nm)
woda destylowana eau (nf) distillée
wodór hydrogène (nm)
wodorotlenek sodu hydroxyde (nm) de sodium
współczynnik załamania indice (nm) de réfraction
współrzędna Y coordonnée (nf) Y
wtrącenia niemetaliczne inclusions (nf.pl) non métalliques
wydajność débit (nm)
wykres układu równowagi żelazo-węgiel diagramme (nm) de constitution à l'équilibre du système fer-carbon
wymiar cote (nf)
wymiarowanie cotation (nf)
wyżarzanie recuit (nm)
wyładowanie, obciążenie décharge (nf)
wzbudzanie excitation (nf)
wzmacniacz amplificateur (nm)
wzmocnienie gain (nm)
wzorzec [metrologia techniczna] étalon (nm) [métrologie technique]

Jednostki