WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

zakres pomiaru étendue (nf) de mesurage, calibre (nm)
zaokrąglenie arrondi (nm)
zapis enregistrement (nm)
zarodkowanie nucléation (nf)
zasada base (nf)
zasady zaokrąglania règles (nf.pl) d'arrondissement
zasilanie [metrologia techniczna] alimentation (nf) [métrologie technique]
zasilanie [technologie informacyjne] alimentation (nf) [technologie de l'information]
zasilanie dodatkowe alimentation (nf) auxiliaire
zdanie w sensie logicznym proposition (nf), énoncé (nm)
zderzenie collision (nf)
żebro (element usztywniający) nervure (nf)
żelazo fer (m)
żeliwo fonte (nf)
ziarno grain (nm)
zjawisko termoelektryczne effet (nm) thermoélectrique
zlewka bécher (nm)
związek chemiczny composé (nm) chimique

Jednostki