WikampFb

Studia II stopnia

A+ / A-

Powiewająca flaga Wielkiej Brytanii   STUDIA STACJONARNE II STOPNIA trwają 1,5 roku lub 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub magistra inżyniera.

 

Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach studiów, które są zamieszczone poniżej, zobowiązany jest zaliczyć 3 szkolenia:

  • BHP
  • Prawa i obowiązki studenta
  • Szkolenie biblioteczne

 

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Computer Science and Information Technology - w r. akad. 2021/2022 realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym

Computer Science and Information Technology - w r. akad. 2021/2022 realizowany jest semestr 4

rozpoczęcie w semestrze letnim

 

 

FUTURE MOBILITY

Kierunek będzie prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym od r. akad. 2022/2023

Future Mobility

rozpoczęcie w semestrze zimowym

 

 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Human-Computer Interaction - w r. akad. 2021/2022 realizowany jest semestry 1-3

rozpoczęcie w semestrze letnim


INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności

Industrial Biotechnology - w r. akad. 2021/2022  realizowane są semestry 2 i 3

rozpoczęcie w semestrze letnim


MASTER OF BUSINESS STUDIES

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

Master of Business Studies - w r. akad. 2021/2022  realizowane są semestry 1-2

Master of Business Studies - w r. akad. 2021/2022  realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym


MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

Master of Operations Management - w r. akad. 2021/2022  realizowane są semestry 1-2

Master of Operations Management - w r. akad. 2021/2022  realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym


MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym

program studiów:

Master in Mechanical Engineering - w r. akad. 2021/2022 realizowane są semestry 1-2

rozpoczęcie w semestrze zimowym


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2022-06-20
Informacja wprowadzona przez: