WikampFb

Studia II stopnia

A+ / A-

Powiewająca flaga Wielkiej Brytanii   STUDIA STACJONARNE II STOPNIA trwają 1,5 roku lub 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub magistra inżyniera.

 

Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach studiów, które są zamieszczone poniżej, zobowiązany jest zaliczyć 3 szkolenia:

  • BHP
  • Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym
  • Szkolenie biblioteczne

 

ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym

Advanced Mechanical Engineering - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 1-2

Advanced Mechanical Engineering - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym


COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Computer Science and Information Technology - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 1-2

rozpoczęcie w semestrze zimowym

Computer Science and Information Technology - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 2-3

rozpoczęcie w semestrze letnim

 

 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Human-Computer Interaction - w r. akad. 2020/2021 realizowany jest semestr 1

rozpoczęcie w semestrze letnim


INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności

Industrial Biotechnology - w r. akad. 2020/2021  realizowany jest semestr 1

rozpoczęcie w semestrze letnim


MASTER OF BUSINESS STUDIES

Kierunek prowadzony we współpracy z Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Master of Business Studies - w r. akad. 2020/2021  realizowane są semestry 1-2

rozpoczęcie w semestrze zimowym


MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

Kierunek prowadzony we współpracy z Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Master of Operations Management - w r. akad. 2020/2021  realizowane są semestry 1-2

rozpoczęcie w semestrze zimowym


ZARZĄDZANIE

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji

program studiów:

Management - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji

program studiów: 

Management and Production Engineering - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 3-4

rozpoczęcie w semestrze zimowym


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2021-01-12
Informacja wprowadzona przez:

Jednostki