WikampFb

Studia I stopnia

A+ / A-

Powiewająca flaga Wielkiej Brytanii   STUDIA STACJONARNE I STOPNIA trwają 3,5 roku lub 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera. 

 

Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach studiów, które są zamieszczone poniżej, zobowiązany jest zaliczyć 3 szkolenia:

  • BHP
  • Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym
  • Szkolenie biblioteczne

 

 

W ramach pierwszego stopnia oferowane są następujące kierunki w języku angielskim:

 

ARCHITEKTURA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

program studiów:

Architecture Engineering -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Architecture Engineering - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-8


BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Chemicznym

program studiów:

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2


BIOTECHNOLOGIA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności

program studiów:

Biotechnology -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Biotechnology -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-7


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów:

Telecommunications and Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Telecommunications and Computer Science -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-4

Telecommunications and Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 5-7


FIZYKA TECHNICZNA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

program studiów:

Science and Technology - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Science and Technology - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-4

Science and Technology - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 5-7 


INFORMATYKA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów:

Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-4

Computer Science  - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 5-7     


Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

program studiów:

Information Technology  -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Information Technologyw r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-7


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów: 

Biomedical Engineering - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Biomedical Engineering - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-4

Biomedical Engineeringw r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 5-7   


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym

program studiów:

Mechanical Engineering and Applied Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Mechanical Engineering and Applied Computer Science - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-8


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

program studiów: 

Business and Technology -w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 1-2

Business and Technology - w r. akad. 2017/2018 realizowane są semestry 3-8

 

 

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2018-04-18
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Wasilewska

Jednostki