WikampFb

Studia I stopnia

A+ / A-

Powiewająca flaga Francji   4-LETNIE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA umożliwiające zdobycie tytułu inżyniera. 

 

Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programie studiów zamieszczonym poniżej, zobowiązany jest zaliczyć 3 szkolenia:

  • BHP
  • Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym
  • Szkolenie biblioteczne

 

Pierwszy semestr studiów prowadzony jest w języku wykładowym angielskim a od drugiego semestru zajęcia prowadzone są głównie w języku francuskim, z możliwością realizacji zajęć również w języku angielskim.

 

GESTION ET TECHNOLOGIE

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Gestion et Technologie - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 1-2

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji

program studiów:

Gestion et Technologie - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 3-4

Gestion et Technologie - w r. akad. 2020/2021 realizowane są semestry 5-8                                         


 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2020-11-25
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Wasilewska

Jednostki