WikampFb

Stypendia

A+ / A-

System pomocy materialnej PŁ

 

Rodzaje przyznawanych świadczeń:

 

  • stypendium Rektora;
  • stypendium socjalne (oraz dodatek do mieszkania);
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomoga.

 

Wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków o pomoc materialną można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej.

 

Na ww stronie dostępny jest również Regulamin świadczeń; Załączniki do Regulaminu oraz Komunikaty Rektora dotyczące terminów składania wniosków, wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej, ustalania liczby stypendiów rektora, punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora (zał.1).

 

WYJAZD NA ERASMUSA - UPOWAŻNIENIE

W imieniu nieobecnego studenta, wniosek może złożyć osoba upoważniona, pod warunkiem że posiada pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.

Upoważnienie może być notarialne bądź podpisane w biurze w obecności pracownika biura na odpowiednim formularzu.

 

 

 Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2021-04-09
Informacja wprowadzona przez: Beata Romańska