75lat.p.lodz.pl
WikampFb

kandydaci

2018-06-11

I edycja FAMI zakończona

9 czerwca 2018 roku w budynku IFE odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia trwającej od października, I edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera.   Głównym celem przedsięwzięcia,...
Tagi: kandydacistudia w języku francuskimwydarzenia more 2018-04-26

Sukces Erasmusa na Targach ATP

Stworzone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ stoisko „Program Erasmus+ –studia i praktyki zagraniczne” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i studentów odwiedzających...
Tagi: Erasmuskandydacimobility semesterpraktyki-stażerekrutacjarok akademickisprawy studenckiewydarzenia more 2017-07-27

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

   Dla kandydatów przyjętych na studia w  każdego roku we wrześniu oferujemy zajęcia wyrównawcze „Bridging Courses”.   Jak wykazała nasza wieloletnia praktyka, przedmiotami, z którymi studenci IFE...

Tagi: kandydaci more 2017-01-12

MEGAFON

Celem projektu „MEGAFON - Mega Fajne Odkrycia Naukowe” jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań, aplikacyjnego charakteru, w 80-osobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa...

Tagi: kandydacistudia w języku angielskim more 2015-07-08

Rekrutacja II stopień ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING

Dla osób posiadających stopień inżyniera lub magistra inżyniera. Dla osób, które uważają, że mechanika jest nauką przyszłości i jednocześnie niezbędnym warunkiem zatrudnienia w globalnych koncernach...

Tagi: kandydacistudia w języku angielskim more 2015-02-11

Dla Kandydatów

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I FRANCUSKIM   Jeśli potrafisz komunikować się w języku angielskim i/lub francuskim i zastanawiasz się, jak ciekawie zaplanować swoją przyszłość, rozpocznij studia w  ....

Tagi: kandydaci more 2014-09-26

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IFE

    Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) , jest jednostką Politechniki Łódzkiej, która od ponad 25 lat...

Tagi: kandydaci more 2014-09-26

KANDYDACI Z POLSKI I UE

   Rekrutacja studentów pochodzących z Unii Europejskiej do Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) odbywa się na takich samych zasadach jak na inne kierunki studiów na...

Tagi: kandydacirekrutacja more 2014-09-26

KANDYDACI SPOZA UE

        Wymagania wstępne dla kandydatów z zagranicy: świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura) wykazujące dobre i bardzo dobre oceny min. z: matematyki, fizyki (ew. chemii), języka...

Tagi: kandydacirekrutacja more 2014-09-26

Studia I stopnia

   4-LETNIE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA umożliwiające zdobycie tytułu inżyniera.    Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programie studiów zamieszczonym...

Tagi: kandydacistudia w języku francuskim more 2014-09-26

STUDIA DWUJĘZYCZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM I FRANCUSKIM

Studia dwujęzyczne w języku francuskim i angielskim na Politechnice Łódzkiej?   Tak, to możliwe w  w ramach STUDIÓW I STOPNIA.   Dwujęzyczny program studiów Gestion et Technologie zapewnia...

Tagi: kandydacistudia w języku francuskim more 2014-09-26

Studia II stopnia

   STUDIA STACJONARNE II STOPNIA trwają 1,5 roku lub 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.   Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach...

Tagi: kandydacistudia w języku angielskim more 2014-09-26

Studia I stopnia

   STUDIA STACJONARNE I STOPNIA trwają 3,5 roku lub 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera.    Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach...

Tagi: kandydacistudia w języku angielskim more 2014-09-26

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studia w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej? Tak, to możliwe na .     W ramach STUDIÓW I STOPNIA prowadzony jest nabór na 9 programów studiów:   Advanced Biobased and Bioinspired...

Tagi: kandydacistudia w języku angielskim more 2014-09-26

OFERTA KSZTAŁCENIA

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I DWUJĘZYCZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM I FRANCUSKIM      Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane jako , jest jednostką ogólnouczelnianą...

Tagi: kandydacikarieramobility semesterpodwójny dyplomstudia w języku angielskimstudia w języku francuskim more

Jednostki