WikampFb

Terminy Obligatoryjne

A+ / A-

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022:

 

Semestr letni: 28.02.2022 r. – 30.09.2022 r.

Okres zajęć: 28.02.2022 r. – 21.06.2022 r.

Letnia sesja egzaminacyjna: 22.06.2022 r. – 06.07.2022 r. i 12.09.2022 r. - 18.09.2022 r.

Wakacje letnie: 07.07.2022 r. – 11.09.2022 r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2022 r.

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego: 30.03.2022 r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 18.09.2022 r.

 

20.09.2022 r. – godz. 21:00

Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN.

Generowanie elektronicznych protokołów przez nauczycieli.

Terminal ZTN zostaje zablokowany.

 

do 22.09.2022 r. - godz. 14:00

Weryfikacja ocen przez studentów.

Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

Podpisywanie ocen po zmianach oraz generowanie elektronicznych protokołów przez nauczycieli.

 

23.09.2022 r. - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

 

 

od 23.09.2022 r. - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki

 


Data wpisu: 2017-01-19
Data aktualizacji: 2022-09-21
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek