WikampFb

Zespół IFE

A+ / A-

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ

 

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni

telefon: (42) 638 38 00

e-mail: director.icc@adm.p.lodz.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora CWM PŁ ds. administracyjnych

 

mgr inż. Paweł Hillebrandt

telefon: (42) 638 38 27

e-mail: pawel.hillebrandt@p.lodz.pl

 

 

dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski

Ekspert ds. Kształcenia

telefon: (42) 638 38 49

e-mail: tomasz.saryusz-wolski@p.lodz.pl

 

Biuro ds. Studenckich

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

 

mgr Joanna Olejnik

Lider Biura

telefon: (42) 638 38 30

e-mail: joanna.olejnik@p.lodz.pl

 

mgr Zuzanna Panasiuk

Sprawy studenckie

telefon: (42) 638 38 33

e-mail: zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

 

mgr Agata Kaźmierczak

Sprawy studenckie

telefon: (42) 638 38 34

e-mail: agata.kazmierczak@p.lodz.pl

 

mgr Agata Antonik

Plany studiów / Team Project / Absolwenci

telefon: (42) 638 38 31

e-mail: agata.antonik@p.lodz.pl

 

mgr Anna Gruszczelak

Programy studiów / Obciążenia dydaktyczne / Absolwenci

telefon: (42) 638 38 61

e-mail: anna.gruszczelak@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Mobilności Studenckiej

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113, 120
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

 

mgr Volha Suchockis

Lider  Sekcji - Wyjazdy studentów w ramach wymiany

Telefon: (42) 638 38 67

Mail: volha.dvoskina@p.lodz.pl

 

mgr Mariola Józefowicz

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 41

Mail: mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

 

mgr Joanna Auguścik

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 66

Mail: joanna.auguscik@p.lodz.pl

 

mgr Hanna Penkalla

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 43

Mail: hanna.penkalla@p.lodz.pl

 

mgr inż. Ewa Jarzębowska

Zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach praktyk

Telefon: (42) 638 38 68

Mail: ewa.jarzebowska@p.lodz.pl

 

 

 

mgr Joanna Włodarczyk

Lider Sekcji - Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

Telefon: (42) 638 38 46

Mail: joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Żygłowicz

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

Telefon: (42) 638 38 40

Mail: magdalena.zyglowicz@p.lodz.pl

 

mgr inż. Maja Barańska

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

Telefon: (42) 638 38 44

Mail: maja.baranska@p.lodz.pl

 

 

 

Daria Bobovkina

Lider Sekcji - Studenci zagraniczni na pełen okres studiów, międzynarodowe umowy międzyuczelniane

Telefon: (42) 638 38 78

Mail: daria.bobovkina@p.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Wierzbińska

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów

Telefon: (42) 638 38 64

Mail: agnieszka.wierzbinska@p.lodz.pl, foreignstudents@info.p.lodz.pl

 

mgr Marta Müller

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów

Telefon: (42) 638 38 63

Mail: marta.muller@p.lodz.pl, foreignstudents@info.p.lodz.pl

 

 

 

Biuro ds. Studiów Międzynarodowych

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

mgr Małgorzata Jakubowicz

Współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego, projekty francuskie

telefon: (42) 638 38 51

e-mail: malgorzata.jakubowicz@p.lodz.pl

 

mgr Lidia Ławecka

Współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego, projekty francuskie

telefon: (42) 638 38 47

e-mail: lidia.lawecka@p.lodz.pl

 

Biuro ds. Badań nad Szkolnictwem Wyższym

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 120
90-539 Łódź
 

mgr inż. Agnieszka Roganowicz 

Starszy specjalista

telefon: (42) 638 38 11

e-mail: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

 

mgr Anna Gryszkiewicz

Lider Sekcji

Telefon: (42) 638 38 32

Mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl

 

mgr Małgorzata Spodenkiewicz

Promocja IFE, promocja i informacja międzynarodowa PŁ

Telefon: (42) 638 38 20

Mail: malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych 

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź
 

mgr Justyna Kopańska

Lider Sekcji

Telefon: (42) 638 38 76

Mail: justyna.kopanska@p.lodz.pl

 

mgr Joanna Stawicka

Akredytacje międzynarodowe

Telefon: (42) 638 38 71

Mail: joanna.stawicka@p.lodz.pl

 

mgr Urszula Żelazko

Rankingi międzynarodowe

Telefon: (42) 638 38 18

Mail: urszula.zelazko@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych 

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź
 

dr Aleksandra Januszkiewicz

Lider Sekcji

Telefon: (42) 638 38 72

Mail: aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl

 

mgr Małgorzata Jarczyńska

Wsparcie administracyjne międzynarodowych projektów edukacyjnych: Erasmus+, POWER, FSS

Telefon: (42) 638 38 73

Mail: malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl

 

mgr Aleksandra Szmurlik

Mobilność studentów i pracowników w krajach partnerskich (poza UE)

Telefon: (42) 638 38 74

Mail: aleksandra.szmurlik@p.lodz.pl

 

mgr Alina Wujcik

Wsparcie administracyjne międzynarodowej wymiany akademickiej i projektów edukacyjnych (NAWA, CEEPUS, Fulbright, Fundusz Wyszehradzki)

Telefon: (42) 638 38 75

Mail: alina.wujcik@p.lodz.pl

 

Sekcja Mobilności Kadry 

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 111
90-539 Łódź
 

mgr Katarzyna Sumińska

Lider Sekcji

Telefon: (42) 638 38 48

Mail: katarzyna.suminska@p.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Jagielska

Rozliczenia finansowe wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów PŁ

Telefon: (42) 638 38 69

Mail: agnieszka.jagielska@p.lodz.pl

 

Joanna Supera

Wyjazdy pracowników i doktorantów PŁ- podania, ubezpieczenia, bilety

Telefon: (42) 638 38 70

Mail: joanna.supera@p.lodz.pl

 

mgr Ewa Leśnik

Przyjazdy gości zagranicznych, wyjazdy pracowników w ramach Programu Edukacja (Fundusze Norweskie)

Telefon: (42) 638 38 77

Mail: ewa.lesnik@p.lodz.pl

 

mgr Paulina Danieluk

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+, organizacja i obsługa wizyt i delegacji zagranicznych PŁ

Telefon: (42) 638 38 17

Mail: paulina.danieluk@p.lodz.pl

 

 

 

Sekcja Administracyjna

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider Sekcji

telefon: (42) 638 38 21

e-mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Wasilewska

Prowadzenie dokumentacji w ramach Systemu Kontroli Zarządczej CWM i Zarządzania Jakością

telefon: (42) 638 38 19

e-mail: magdalena.wasilewska@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Konat

Zamówienia publiczne / Ochrona danych osobowych

telefon: (42) 638 38 37

e-mail: magdalena.konat@p.lodz.pl

 

mgr Julita Dragan

Obsługa finansowa programów edukacyjnych (Erasmus+ , FSS)

telefon: (42) 638 38 60

e-mail: julita.dragan@p.lodz.pl

 

 

 

Sekcja Techniczno-Gospodarcza

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider Sekcji

telefon: (42) 638 38 21

e-mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

mgr inż. Konrad Chwałowski

Administrowanie budynkiem CWM

telefon: (42) 638 38 56

e-mail: konrad.chwalowski@p.lodz.pl

 

inż. Dariusz Owczarek

Administrowanie siecią komputerową

telefon: (42) 638 38 29

e-mail: dariusz.owczarek@p.lodz.pl

 

mgr inż. Piotr Bankowiak

Administrowanie siecią komputerową

telefon: (42) 638 38 39

e-mail: piotr.bankowiak@p.lodz.pl

 

mgr inż. Sebastian Kozik

Archiwum / Sprawy techniczne

telefon: (42) 638 38 25

e-mail: sebastian.kozik@p.lodz.pl


Data wpisu: 2018-01-17
Data aktualizacji: 2020-12-17
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek

Jednostki