Stowarzyszenie Absolwentów IFE

Po ponad dwudziestu latach od opuszczenia murów IFE przez pierwszych Absolwentów jest nas wszystkich już ponad 2500 w różnych zakątkach świata. Aby utrzymać przyjacielskie więzi, a także pielęgnować związane z naszą Uczelnią tradycje, założyliśmy Stowarzyszenie Absolwentów IFE, mające za zadanie zrzeszanie koleżanek i kolegów ze wszystkich roczników.

Nasze Stowarzyszenie opiera swoją misję na następujących celach:

  • skupianie jak największej liczby Absolwentów dla utrzymywania więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji uczelnianych, jak i jednocześnie networkingu zawodowego;
  • organizowanie wspólnych cyklicznych spotkań w formie interesujących wydarzeń towarzyskich, kulturalnych i biznesowych;
  • udzielanie aktywnej pomocy naszej macierzystej Uczelni IFE w organizacji dalszej nauki, dydaktyki i wychowywania kolejnych pokoleń studentów IFE;
  • aktywna współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi Uczelniami i Stowarzyszeniami;
  • aktywna współpraca ze środowiskiem biznesu i przemysłu;

Możesz wraz z nami współtworzyć i kształtować działania Stowarzyszenia – zapraszamy  do kontaktu z nami!

Kontakt z zarządem: ife.absolwenci@gmail.com

Strona internetowa: https://www.ifealumni.pl/

 

Z poważaniem,

Magdalena Puisney-Hebdowska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów IFE

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Magdalena Puisney-Hebdowska – Prezes Zarządu

Katarzyna Stawiszyńska – Zastępca Prezesa Zarządu

Dagna Siuda – Sekretarz

Tomasz Stańczyk – Zastępca Sekretarza

Maciej Cypryk – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Włodzimierz Gołębiowski – Przewodniczący

Dorota Piotrowska – Zastępca Przewodniczącego

Ewa Jarzecka – Sekretarz

 

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie  Absolwentów IFE Politechniki Łódzkiej, ma siedzibę w Łodzi, ul. kpt. Pilota Franciszka Żwirki 36, 90-924, REGON: 366651521 NIP 7272810969, zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000663511

Strona dziala - zabbix