Zasady rejestracji

Zasady rejestracji studentów oparte są na systemie akumulacji i transferu punktów ECTS. Oznacza to, że każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest określona liczba punktów. Wszyscy studenci, którzy zaliczyli dany przedmiot uzyskują taką samą liczbę punktów, niezależnie od otrzymanej oceny. Liczba punktów przypisanych do przedmiotu zależy od nakładu pracy niezbędnego do jego zaliczenia. Pojęcie „nakład pracy” obejmuje zarówno pracę w czasie zajęć, jak też pracę własną studenta.

Średni nakład pracy studenta w semestrze to 30 punktów ECTS.

 

Limity dopuszczalnych braków punktowych obowiązujące przy rozliczeniu postępów w nauce znajdują się w Regulaminie Studiów § 21, ust. 6.

 

Inne dodatkowe warunki rejestracji dla poszczególnych kierunków w roku akademickim 2023/24:

- dla studentów kierunków: Business and Technology, Gestion et Technologie, Mechanical Engineering, Master in Mechanical Engineering, Master of Operations Management

 

- dla studentów kierunków Biomedical Engineering and Technolgies, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, Computer Science and Information Technology, Human-Computer Interaction

 

- dla studentów kierunku Advanced Biobased and Bioinspired

- dla studentów kierunku Industrial Biotechnology

 

- dla studentów kierunków Information Technology, Mathematical Methods in Data Analysis, Modelling and Data Science

 

 

- dla studentów kierunków Business Studies, Master of Business Studies

Strona dziala - zabbix