Zajęcia wyrównawcze

Dla osób przyjętych na studia w IFE każdego roku we wrześniu oferujemy zajęcia wyrównawcze „Bridging Courses”.

Jak wykazała nasza wieloletnia praktyka, przedmiotami, z którymi studenci IFE mają największe problemy są matematyka, fizyka oraz język angielski techniczny. Właśnie dlatego chcemy stworzyć naszym świeżo przyjętym studentom możliwość uzupełnienia braków i poszerzenia swoich kompetencji z tych przedmiotów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Zajęcia z matematyki i fizyki  skonstruowane są wg następującego wzoru: początkowo wykładowcy wprowadzają fachową terminologię obcojęzyczną i stopniowo przechodzą do prowadzenia przedmiotu całkowicie w języku angielskim.

Szczególnie polecamy udział w zajęciach osobom zdającym maturę z przedmiotów objętych zajęciami wyrównawczymi na poziomie podstawowym oraz osobom, które zdały maturę na poziomie rozszerzonym z wynikiem poniżej 40%. 

Osobom, które są zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach z fizyki zalecane jest również uczestnictwo w zajęciach z matematyki.   

Szczegółowe informacje o sposobie aplikowania są wysyłane do osób przyjętych na studia w IFE.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: agata.antonik@p.lodz.pl, tel. 42 638 38 43.

Strona dziala - zabbix