Prodziekani ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

dr inż. Łukasz Stawiński

opiekujący się studentami:

 • Business and Technology
 • Busines, Society and Technology
 • Future Mobility
 • Gestion et Technologie
 • Mechanical Engineering
 • Master in Mechanical Engineering
 • Master of Operations Management
 • Smart Manufacturing

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

dr inż. Krzysztof Tomalczyk

opiekujący się studentami:

 • Biomedical Engineering and Technologies
 • Computer Science
 • Computer Science and Information Technology
 • Electronic and Telecommunication Engineering
 • Human-Computer Interaction

Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

opiekująca się studentami:

 • Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka

opiekująca się studentami:

 • Industrial Biotechnology

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. uczelni

opiekująca się studentami:

 • Information Technology
 • Modelling and Data Science
 • Mathematical Methods in Data Analysis

Wydział Organizacji i Zarządzania

dr inż. Katarzyna Szymańska

opiekująca się studentami:

 • Business Studies
 • Master of Business Studies

Strona dziala - zabbix