O nas

Image
Budynek IFE wieczorem

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE), które od 2017 jest częścią Centrum Współpracy Międzynarodowej, od ponad 30 lat organizuje kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy, poza kompetencjami dziedzinowymi, będą posiadali umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych. Szeroko rozwinięta współpraca z uniwersytetami europejskimi daje studentom IFE możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne. Dzięki temu będą oni mogli w przyszłym życiu zawodowym pełnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.

 

IFE DAJE CI MOŻLIWOŚCI:

 •     rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 •     rozwoju kompetencji językowych,
 •     jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 •     kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

IFE ZAPEWNIA:

 •     bezpłatne studia dzienne,
 •     jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej - mobility semester,
 •     możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 •     realizację części programu nowoczesnymi metodami kształcenia - PBL, Design Thinking, Flipped Education etc.
 •     uzyskanie wymiernych efektów kształcenia poprzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 •     rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 •     przygotowanie do uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning.

 IFE W LICZBACH:

 •     350 osób rekrutowanych każdego roku
 •     prawie 1400 studentów z czego 25% to studenci zagraniczni
 •     4000 absolwentów
 •     30 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych
 •     ok. 200 studentów IFE rocznie wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich
 •     ok. 600 przedmiotów prowadzonych w językach obcych
 •     400 uczelni w 70 krajach, w których student IFE może zrealizować swój semestr mobilny

 

Strona dziala - zabbix