WikampFb

2018-05-18

Godziny dziekańskie, kierunki BT, GT, MPE, Managem...

Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie w dniu 24 maja 2018 r...

więcej

Jednostki