Nasz zespół

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni

telefon: 42 638 38 21

e-mail: director.icc@adm.p.lodz.pl

zapisy na konsultacje jedynie mailowo: paulina.sowik@p.lodz.pl

 

 

Zastępca Dyrektora CWM PŁ ds. administracyjnych

mgr inż. Paweł Hillebrandt

telefon: 42 638 38 27

e-mail: pawel.hillebrandt@p.lodz.pl

 

 

 

Biuro ds. Studenckich:

 

mgr Joanna Olejnik

Lider Biura

telefon: 42 638 38 30

e-mail: joanna.olejnik@p.lodz.pl

 

mgr Agata Kaźmierczak

Sprawy studenckie

telefon: 42 638 38 34

e-mail: agata.kazmierczak@p.lodz.pl

 

mgr Iwona Pyka

Sprawy studenckie

telefon: 42 638 38 33

e-mail: iwona.pyka@p.lodz.pl

 

mgr Monika Mateja

Plany zajęć / Programy studiów / Absolwenci

telefon: 42 638 38 31

e-mail: monika.mateja@p.lodz.pl 

 

mgr Anna Gruszczelak

Obciążenia dydaktyczne / Programy studiów / Absolwenci

telefon: 42 638 38 61

e-mail: anna.gruszczelak@p.lodz.pl

 

mgr Zuzanna Panasiuk

Plany zajęć / Programy studiów / Absolwenci

telefon: 42 638 38 23

e-mail: zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl 

Strona dziala - zabbix