Plany zajęć

UWAGA!

·       PLAN ZAJĘĆ MOŻE ULEC ZMIANIE. Prosimy o bieżące śledzenie kolejnych wersji planu.

·       Przedmioty, których brakuje w planie będą dodane w późniejszym terminie. 

Treść (rozbudowana)
Plan zajęć

Aby wyświetlić poprawnie plan zajęć zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną poniżej.

Plan zajęć można znaleźć tutaj.

0
Instrukcja obsługi planu zajeć

Aby poprawnie wyświetlić plan zajęć:

- wejdź na stronę: Plan zajęć

- w polu Choose Timetable Type wybierz pozycję Groups,

- z przewijanej listy wybierz kod swojej grupy lub wpisz go bezpośrednio na górze w pole Name (np. 3BS oznacza 3 semestr kierunku Business Studies; 7IT oznacza 7 semestr kierunku Information Technology),

- po wybraniu właściwej grupy dodaj ją do prawej kolumny Selected i na dole strony zatwierdź naciskając pole Apply.

 

Ważne:

Plan wyświetlany jest na kolejne tygodnie akademickie i może się różnić między poszczególnymi tygodniami. Aby poprawnie wyświetlić plan proszę zwrócić uwagę czy w kalendarzu zaznaczony jest odpowiedni tydzień. Plan może podlegać zmianom, więc należy go regularnie sprawdzać.  

Jeżeli brakuje informacji o miejscu prowadzenia zajęć, należy kliknąć kolorowe „okienko” z nazwą przedmiotu i zapoznać się z informacjami w polu „notes” gdzie jest podany budynek i sala. 

0

Strona dziala - zabbix