Studenci IFE na przemysłowych wizytach studyjnych we francuskiej Szampanii

Data dodania
Kategorie

W grudniu ubiegłego roku studenci Politechniki Łódzkiej mieli okazję spędzić 5 dni we francuskiej Szampanii. W ramach projektu "Active D2 - Active Double Degree - Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się".

Image

W ramach projektu finansowanego przez NAWA Narodową Agencję Wymiany Akademickiej studenci zrealizowali przemysłowe wizyty studyjne, w trakcie których przeprowadzili audyty procesowe i technologiczne we francuskich firmach. Czterdziestu studentów wybranych do tego projektu to osoby związane z kierunkami z dziedziny zarządzania i inżynierii produkcji. 

Celem wizyty było pogłębienie przez studentów wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu procesów produkcyjnych, ale również zapoznanie ich z kulturą pracy w międzynarodowym środowisku przemysłowym. Wśród przedsiębiorstw, które odwiedzili polscy studenci, znalazły się ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT, MIKO (Groupe UNILEVER), MC CAIN ALIMENTAIRE, SODINE, CHAMPAGNE MUMM, CHAMPAGNE CANARD DUCHENE, ASI INNOVATION, DISTILLERIE CRISTANOL (Grpe CRISTAL UNION), SUCRERIE CRISTAL UNION.

W trakcie wizyty studenci gościli w uczelni IN&MA, która jest partnerem Politechniki Łódzkiej w tym projekcie. W warsztatach zorganizowanych przez IN&MA, „Approche en Strategie Industrielle & Performance”, mogli dowiedzieć się więcej o długofalowym planowaniu i wydajności przemysłowej. Warsztaty poprowadził Arnaud Cuivillier, ekspert w tej dziedzinie.  W trakcie spotkania z Virginie Girault „How to Strengthen Success” to International Industrial Projects (Wzmocnij sukces międzynarodowych projektów przemysłowych) studenci spotkali się z absolwentami PŁ, którzy zrealizowali część studiów we Francji,  w IN&MA, i swoją ścieżkę kariery zawodowej związali z Francją. Na koniec nasi studenci mieli okazję spotkać się z  Maxence HERVE, Dyrektorem Centrów Biznesowych BANKU CREDIT AGRICOLE NORD-EST, który mówił o podejściu makroekonomicznym z naciskiem na działalność przemysłową w Szampanii Ardenach i Grand Est.

Dzięki wizycie, studenci kierunków Business and Technology, Smart Manufacturing oraz Gestion et Technologie poszerzyli wiedzę na temat zagranicznych strategii  zarządzania przedsiębiorstwami oraz rozwinęli kompetencje językowe i społeczne. Realizacja zadania pozwala PŁ i INEMA zacieśnić współpracę w zakresie wdrożenia krótkoterminowych ścieżek mobilnościi uznawania efektów kształcenia w formie nadawania kwalifikacji cząstkowych.

Image
logo NAWA

     

Image
Image
Image

Strona dziala - zabbix