Szkolenie biblioteczne 1HCI oraz 1IB Master Degree

Data dodania
Kategorie

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia. Przedmiot jest realizowany metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy WIKAMP. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej biblioteki.

kurs w języku angielskim - https://www.bg.p.lodz.pl/en/library-training
lub
kurs w języku polskim – https://www.bg.p.lodz.pl/szkolenie-biblioteczne

Podstawą do wpisania zaliczenia z przedmiotu jest zapoznanie się z materiałami zawartymi w jednej z wyżej wymienionych wersji językowych kursu oraz poprawne rozwiązanie testu (min. 70% poprawnych odpowiedzi). Test ze szkolenia jest otwarty do 19 czerwca.

Strona dziala - zabbix