Problem Based Learning (PBL)

Świat wokół nas - dostępne technologie, warunki życia i pracy bardzo dynamicznie się zmieniają. Aby sprawnie funkcjonować, czy to w życiu codziennym, czy zawodowym, należy posiąść bardzo ważną kompetencję, jaką jest zdolność szybkiego przystosowywania się do zmiennej rzeczywistości. Solidny filar powyższej zdolności stanowi umiejętność samodzielnego uczenia się i zgłębiania coraz to nowych zjawisk, czyli innymi słowy efektywnego studiowania.

 

Prowadzone na przestrzeni lat obserwacje efektywności tradycyjnych metod kształcenia, takich jak np. wykład pokazują, że jednokierunkowy transfer wiedzy na linii wykładowca-

student przestaje się sprawdzać. Tego rodzaju podejście nie angażuje studenta w sposób wystarczający, sprowadzając go do roli pasywnego słuchacza. Powyższe wnioski doprowadziły do narodzenia się metod tzw. „kształcenia odwróconego”, w ramach którego student sam dociera do niezbędnych informacji, a jednocześnie uczy się krytycznie myśleć, kojarzyć i analizować.

 

Jedną z takich metod jest Problem Based Learning - uczenie się na bazie problemu. Jest to metoda, w ramach której studenci rozwiązują konkretny, rzeczywisty problem, zdefiniowany przez firmę lub inny podmiot społeczno-gospodarczy. Nie otrzymują jednak na początku żadnego wsparcia teoretycznego w postaci wykładów czy ćwiczeń. Całą wiedzę, niezbędną do rozwiązania problemu, muszą zdobyć sami, a następnie w ramach spotkań z grupą projektową nauczyć się nią dzielić, tak by cały zespół mógł z niej skorzystać. Dzięki temu, poza kompetencjami kierunkowymi, w młodych ludziach rozwija zdolność komunikacji i pracy w grupie. Nauczyciel jest tu jedynie mentorem, wspomagającym grupę w procesie uczenia się. Jego rola polega dawaniu merytorycznego „feedbacku”, który upewnia studentów co do słuszności stawianych przez nich też.

 

Dzięki metodzie PBL będziesz w stanie łatwo podejmować nowe wyzwania i realizować innowacyjne projekty zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

W Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej zajęcia realizowane metodą PBL odbywają się w IV semestrze toku studiów i są skierowane do studentów wszystkich programów studiów. Studenci pracują w grupach 4-5 osobowych, a rezultaty, wnioski i wyniki badań są omawiane podczas publicznej prezentacji. Oceny pracy i stopnia zaangażowania w poszczególne zagadnienia dokonuje zarówno opiekun, jak i pozostali studenci z danej grupy projektowej.

Strona dziala - zabbix