Design Thinking

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

 

Pierwszym krokiem w działaniu metodą DT jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą osoby mogące spojrzeć na problem z różnych perspektyw.

Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować możliwe do wdrożenia

rozwiązanie. Interdyscyplinarność Design Thinking pozwoli Ci dostrzec różnorodne aspekty danego problemu. Właśnie dzięki spojrzeniu z różnych punktów widzenia na ten sam problem, od samego początku pracy możliwe jest uniknięcie wielu trudności przy jego późniejszej realizacji. Takie podejście umożliwia więc fuzje nawet odległych idei w interdyscyplinarne rozwiązanie danego zagadnienia. Poprzez swój uniwersalny charakter Design Thinking ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. “wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Nie ma tu więc całkowicie złych pomysłów, bo nawet te mniej trafione mogą pobudzić innych członków Twojej grupy do spojrzenia na problem z całkiem innej strony.

 

Metoda „Design Thinking” jest stosowana na IFE w studenckich projektach problemowych od wielu lat. Zajęcia odbywają się w IV semestrze toku studiów i są skierowane do studentów wszystkich programów studiów. Niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez naszych studentów dzięki wykorzystaniu Design Thinking zostało docenionych na forach międzynarodowych. Projekty „System optymalizacji treści elektronicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo”, czy też „System automatycznego powiadamiania kierowcy o pojazdach uprzywilejowanych w ruchu miejskim” zdobyły medale na wystawach wynalazczości i innowacji, a także w Światowym Pucharze Wynalazków Implementowanych Komputerowo w latach 2008-2011. Jeden z naszych studentów został finalistą konkursu ITU Young World Innovator w ramach światowej wystawy telekomunikacyjnej.

Strona dziala - zabbix