European Project Semester

European Project Semester (EPS) jest specjalnie skomponowanym programem, w którym uczestniczą studenci międzynarodowi oraz studenci polscy.

 

W ramach EPS realizowane są w Politechnice Łódzkiej projekty techniczne, mające silny aspekt interdyscyplinarny (wyselekcjonowane spośród propozycji składanych przez profesorów PŁ). Projekt przeznaczony jest dla studentów z uczelni zagranicznych, którzy w ramach programów wymiany (np. Erasmus) odbywają studia w Politechnice Łódzkiej, oraz studentów IFE.

 

W skład projektu wchodzą:

  • Projekt interdyscyplinarny (20 ECTS),
  • Innovation for Projects  (2 ECTS),
  • Project Management (2 ECTS),
  • Teambuilding and Communication for Projects (4 ECTS)
  • Polish Language and Culture (2 ECTS) 

Studenci podzieleni są na 4-6 osobowe zespoły międzynarodowe, a każdy z nich prowadzony jest pod kierownictwem opiekuna z PŁ. 

IFE posiada specjalne pokoje dla każdego z zespołów, przeznaczone do pracy własnej studentów.

 

Więcej informacji w wersji angielskiej: https://cwm.p.lodz.pl/en/node/258
 

Strona dziala - zabbix