Challenge Based Learning (CBL)

Challenge Based Learning to model kształcenia, w którym studenci stawiają czoła zgodnym z potrzebami społeczeństwa wyzwaniom powiązanym z otoczeniem lokalnym lub globalnym. W procesie realizacji zadania studenci wykorzystują wiedzę przedmiotową. Wykazując się samodyscypliną i zaangażowaniem, w konsekwencji przejmują odpowiedzialność za własne uczenie się. Odbywa się to przy wsparciu nauczyciela akademickiego. Rola nauczyciela polega na wyznaczeniu wspólnie ze studentami interdyscyplinarnych zagadnień, a następnie połączeniu ich z bieżącymi wydarzeniami z najbliższego otoczenia, świata oraz ujęciu ich jako problem. Nauczyciel uświadamia studentom, że rozwiązanie tego problemu wpłynie pozytywnie na lokalne środowisko.

Strona dziala - zabbix